Αντώνης Κλεάνθους και Γιώργος Χατζηχρήστου

THE URBAN GLENTI (FEAST)_ THE LYMPIA EDITION

Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με το φετινό Φεστιβάλ Ξαρκής; Πού αποσκοπεί η δική σας συμμετοχή στις δράσεις του φεστιβάλ;

Κατά τη δική μας άποψη το Φεστιβάλ Ξαρκής προσφέρει αφάνταστα στη δημιουργία πολιτισμού στον τόπο μας. Ο πολύ αξιόλογός μας φοιτητής Χρίστος Σάββα, συνεργάτης του φεστιβάλ, κι ενθουσιασμένος με τις δραστηριότητες του φεστιβάλ, ήταν ο εμπνευστής αυτής της συνεργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το εργαστήρι που προτείνετε;

Το εργαστήρι και η εγκατάσταση σίγουρα απευθύνονται στο ευρύ κοινό με σκοπό την ευαισθητοποίησή του σχετικά με κοινωνικές και οικολογικές αξίες στο περιβάλλον που ζούμε. Το “Urban Glenti_ Lympia edition” αποσκοπεί στην αναθεώρηση του τρόπου ζωής όπου μια φρέσκια, φεστιβαλική αστική ενέργεια εντάσσεται σε ένα αγροτικό περιβάλλον και εμποτίζει τον οικισμό των Λυμπιών με τη διεκδίκηση χώρων ως δημόσιων. Το εργαστήρι θα βασιστεί σε εμπνεύσεις από παραδοσιακές εκφράσεις της έννοιας του γλεντιού όπως τους (τρικούβερτους) γάμους και την υπαίθρια διασκέδαση της “Καθαράς Δευτέρας”. Θα αποσκοπεί σε συνέργειες της αστικής ενέργειας, διασκέδασης και αναφορών σε φυσικό και εξωτερικά κτιστό περιβάλλον.

Η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Ξαρκής είναι «Επιστροφή στις ρίζες: περιβάλλον και κοινωνία». Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η θέση αυτή εντάσσεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας;

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής εκφράζει έκδηλα τη σημαντικότητα της οικολογίας και περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας στην εκπαίδευση και πρακτική της Αρχιτεκτονικής. Παράλληλα τονίζει τη σύγκλιση των σύγχρονων αφηγημάτων στο πεδίο του κτιστού περιβάλλοντος με τις τοπικές πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες για τη δημιουργία μοναδικών και ιδιαίτερων ταυτοτήτων. Η επιστροφή στο αρχέτυπο και στις ρίζες με κριτική ματιά -που είναι ο φακός των διερευνήσεων της εκπαίδευσης μας- αποτελεί έναν ακόμα τρόπο παραγωγής καινοτομίας στο κτιστό περιβάλλον διαβίωσης.