Σωκράτης Σωκράτους

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον και η ενασχόλησή σου με τις πρακτικές της φυσικής δόμησης;

Το ενδιαφέρον μου προέκυψε βλέποντας μια φωτογραφία ενός σπιτιού χτισμένου με φυσικά δομικά υλικά. Ήταν τόσο σαγηνευτικό που έβαλα στόχο να δημιουργήσω κάτι παρόμοιο. Φυσικά πάντα είχα την τάση να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Η ενασχόλησή μου με τα “φυσικά” υλικά και η διατήρηση της φλόγας μου στηρίζεται στην αρχή της ήπιας επέμβασης σε ό,τι μας περιβάλλει, στην εντρύφηση με τα σημαντικά και δημιουργικά πράγματα στη ζωή, στο αίσθημα της ηθικής ικανοποίησης που προσφέρει στον άνθρωπο η ανάληψη της ευθύνης των πράξεών του, στη δίψα για ρεαλισμό και αυτονομία, καθώς και στην αποστροφή που νιώθω για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος απομάκρυνε τον άνθρωπο από τη φύση του.

Πόσο θεωρείς ότι έχει απομακρυνθεί ο μέσος Κύπριος από τη μέχρι πρότινος βασική βιοποριστική του πρακτική, την ενασχόληση δηλαδή με τη γη και τα παράγωγά της;

Ο κόσμος της Κύπρου ζει μακριά από τη φύση, δεν έχει επαφή με τη ζωοδόχο πηγή. Πολλοί από τους “παλιούς” υπέφεραν δουλεύοντας τη γη υπό άλλες συνθήκες κι έτσι γύρισαν την πλάτη στις πρώτες ενασχολήσεις τους λόγω τραύματος. Οι νέοι, από την άλλη, δεν έχουν πολλά ερεθίσματα αλλά ούτε και την ανάγκη να δουλέψουν τη γη. Ο προγραμματισμός της οθόνης κατευθύνει το ενδιαφέρον και την ”ουσία” αλλού. Πιστεύω ότι μόνο η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητα της μετάβασης σε συνδυασμό με το πέρασμα του χρόνου μπορούν να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων.

Πού αποσκοπεί το εργαστήρι που προτείνεις στο φετινό Φεστιβάλ Ξαρκής;

Το εργαστήρι φυσικής δόμησης αποσκοπεί στη γνωριμία του κόσμου με το χώμα ως δομικό υλικό και την προβολή ενός μέρους των δυνατοτήτων του. Θεωρώ ότι το χώμα και οι δυνατότητές του είναι υποτιμημένα στην Κύπρο, γι’ αυτό και θα ήθελα να προβληθούν τα πλεονεκτήματά του. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε και για άλλα φυσικά δομικά υλικά, καθώς και για τη ζωή στη φύση γενικότερα.


ΕΓΓΡΑΦΗ